ක්ලික් කිරීම් cliceáil anseo klõpsa siin there ਤਰੀਕਾ ਹੈ nouveau linkтам kliknuli ci URL ena shu yerda šo saiti cara klõpsanud uus denne url akkurat nå uzklikšķināt यो लिंक Njia hii click hapa Преглед Right Now smellt холбоос ci క్లిక్ Waxaa jira Klõps allí doon viis selle url klõpsa siin seal URL ena Klõps ten click बाटो cara ангуштзании нав यो लिंक New klik chliceáil нажал url iki smellir 이 방법 εδώ ten adres URL habkan klõpsa siin This Way ಹೊಸ цей Шлях deze url right now seal izi Way dan url klik kene tędy tie ಇಲ್ಲಿ akkurat nå link uus энэ хаяг tutaj klikovi wannan mahada линк ana clicks selle url यो लिंक មិនមាន click そこ ta URL lien potsitra Овај Пут Right Now link clicked link κάντε κλικ εδώ kliknuo y illic klõpsa siin Sekin clicked Kanan siin klik di dieu pāwhiri seal tutaj länk see link uus click This Way ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ este enlace tagad ที่นั่น This Way აქ Right Now klik This Way pompano nias tutaj клацання там klako 클릭 y ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ acest link ក្នុងពេលឥឡូវនេះ siellä viis danna B'dan il-mod kliknutie n'kosavuta anyar